Децата се дипломираха 1

Деца от институция се дипломираха в „Център на надеждата”

Истински празник беше дипломирането на деца от Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), които в продължение на 3 месеца посещаваха „Център на надеждата”. По повод успешното завършване на обучението им бе организирано парти с музика, танци и почерпка, на което присъстваха всички преподаватели и спортни треньори. „Център на надеждата” се менажира от Сдружение „Танг…