ФК Танг Ра

Сдружение „Футболен клуб Танг Ра” e регистрирано на 29.07.2013 г. от Софийски градски съд. Според устава на организацията една от основните му цели е да подпомага социалната интеграция на хора в неравностойно положение и на малцинствени групи чрез участието им в състезания по футбол и футзал.

Футболният клуб беше създаден като естествено продължение на неформалния „Отбор на надеждата”, който всяка година представлява България на световно първенство по футбол за бездомни хора, организирано от шотландската фондация Homeless World Cup. Участниците във въпросния Мондиал са младежи в неравностойно положение, които в повечето случаи са настанени в социални институции. Тъй като всеки от тях има право да участва еднократно на световния шампионат, „Футболен клуб Танг Ра” им даде шанс да се занимават с любимия им спорт на аматьорско ниво и по този начин да затвърдят постигнатите резултати от „Отбор на надеждата” по отношение на социалната им интеграция чрез футбола. Тъй като първоначално броят на младежите в неравностойно положение не беше достатъчен, сдружението направи кастинг за играчи в интеграционен център за бежанци в кв. „Овча купел”. След съревнованието бяха определени 7 души от африкански произход (Мали, Камерун, Гвинея, КотД`Ивоар), които започнаха тренировки с отбора в началото на месец септември 2013 г. и взеха участие във футзал първенството на град София през сезон 2013/2014 г.

През 2014 г. „Футболен клуб Танг Ра“ създаде първата и единствена досега школа по футзал за деца в неравностойно положение, в която всички играчи тренират абсолютно безплатно и получават безплатна екипировка. Ежегодно в детско-юношеската школа на организацията се подготвят около 30 деца в риск. Единствено недостатъчното финансиране спира развитието на мащаба на този проект.

С времето „Футболен клуб Танг Ра“ от продължение на „Отбор на надеждата“ се превърна в тренировъчен клуб за голяма част от младежите в неравностойно положение, които впоследствие представяха България на Homeless World Cup. Дори играчът на клуба Куаси Ив от Мали, след едногодишни тренировки и участие във футзал първенството, стана най-добър вратар на социалния Мондиал в Чили през 2014 година. През 2018 година „Отбор на надеждата“ беше подготвян за участието си на Homeless World Cup 2018 в Мексико Сити основно от служителите на „Футболен клуб Танг Ра“. Впоследствие той завърши на 12-а позиция в крайното класиране на състезанието.

Поради финансови проблеми, в края на 2015 година „Футболен клуб Танг Ра“ прекрати участието си в първенството по футзал. Въпреки това организацията продължава и до днес да осигурява безплатни тренировки и турнири по футзал и стрийт футбол за деца и младежи в неравностойно положение. Тази година клубът ще бъде подпомогнат в тази своя дейност с финансиране от Столична община (виж по-долу).

От 2018 година „Футболен клуб Танг Ра“, с финансиране по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 към Министерство на труда и социалната политика, чрез съфинансиране от Европейски социален фонд, стартира провеждането и на образователни активности (виж по-долу). Тези дейности се извършват в спортно-образователния Център на надеждата, който е с площ 360 кв. м. Проектът обхваща 20 бр. деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги на териоторията на гр. София и София – област. Организацията е разработила и прилага програми за индивидуална и групова работа във връзка с подкрепа на личностното развитие и социалното включване. В повечето дейности основен акцент е спортът и в частност – футбола. В заниманията се включват и деца в риск от ромските квартали на Столична община – „Факултета“ и „Филиповци“.

Основната тренировъчна дейност на клуба за шеста поредна година е съсредоточена в район „Кремиковци“ на Столична община, където има многофункционална спортна зала, в която може да се практикува футзал. Същевременно след фалита на намиращия се в района металургичен комбинат, въпросният район се превърна в най-бедния на територията на град София и голяма част от децата в района са в риск от бедност и от извършване на противообществени прояви.

Към настоящия момент Сдружение „Футболен клуб Танг Ра“ има назначени на трудов договор общо 6 служители (2 треньори, 1 психолог, 3 педагози). Освен това дейността на организацията е подпомагана и от 5 доброволци (1 мениджър и 4 треньори).

Дейностите на организацията са финансирани основно от дарения, собствено и проектно финансиране, осигурено от Столична община и Оперативна програма за развитие на човешките ресурси към Министерство на труда и социалната политика, чрез съфинансиране от Европейски социален фонд. Проектно финансиране са получили следните проекти на Сдружение „Футболен клуб Танг Ра”:

 

Проект „Шанс за по-добър живот чрез футзала”

Номер на договора: СО-РД-56-787/14.10.2013 г.

Финансираща институция: Столична община, Програма за развитие на физическото възпитание и спорта

Период на изпълнение: От 01.10.2013 г. до 13.12.2013 г. (реално продължил до 31.12.2015 г.)

 

Проект „Социална интеграция и възпитаване на толерантност чрез футзала”

Номер на договора: СО-РД-56-987/20.10.2014 г.

Финансираща институция: Столична община, Програма за развитие на физическото възпитание и спорта

Период на изпълнение: От 10.10.2014 г. до 05.12.2014 г. (реално продължил до 31.12.2016 г.)

 

Проект „Стани национал по стрийт футбол“

Номер на договора: СО-РД-56-987/20.10.2014 г.

Финансираща институция: Столична община, Програма за развитие на физическото възпитание и спорта

Период на изпълнение: от м. април 2019 г. до м. юни 2019 г.

 

Проект “Спорт и изкуство за общностно приобщаване”,

Номер на договора: BG05M9OP001-2.009-0010

Финансираща институция: : ОП РЧР 2014-2020 към Министерство на труда и социалната политика, със съфинансиране от Европейски социален фонд

Период на изпълнение: 01.06.2018 – 01.06.2019

 

 

 

 

2 thoughts on “ФК Танг Ра

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>