Приключи проектът „Стани национал по стрийт футбол”

64305001_2982707101746883_1887426169955942400_o

Проектът „Стани национал по стрийт футбол” приключи успешно. Проведоха се 5 селекционни турнира за избор на национален отбор по стрийт футбол от хора в неравностойно положение, който ще представи България на Световното първенство по футбол за бездомни хора (Homeless World Cup) в Кардиф, Уелс. Събитията бяха организирани в спортната зала в кв. „Челопечене“ на Столична община и в тях участваха над 60 младежи в неравностойно положение – настанени в институции, живеещи в незаконни постройки в ромски махали и кандидати за бежански или хуманитарен статут на територията на Република България.

„Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата «София -Европейска столица на спорта”.

Селекционните турнири се проведоха на 6 април, 14 април, 12 май, 25 май, 2 юни. На участниците беше предоставена безвъзмездно подходяща спортна екипировка – фланелки, гащета и гуменки, а на треньорите бяха раздадени общо 20 топки, с които се провежда тренировъчен процес в топлата част на годината. По време на спортните занимания за всички младежи бяха осигурени банани за храна, както и допълнителни хранителни продукти от Българска хранителна банка.

Преките участници в проекта са 66 младежи от рискови групи – настанени в институции, от ромска етническа общност и др. Непреките участници (родители, социални работници, треньори) надхвърлиха 100 души. Бяха създадени условия за разширяване на възможностите на участниците в проекта за включване в спортни занимания с оглед подобряване физическата им дееспособност, пълноценно използване на свободното от учебни занимания време и социалната им интеграция.

Участниците в проекта придобиха първоначални умения, навици и познания за практикуване на стрийт футбол. Сред младежите беше формиран траен интерес за включване в системни занимания със спорт. И същевременно беше предоставена възможност на треньорите за селекция на национални състезатели. Спортът бе използван и като възможност за превенция срещу общите заболявания, наднорменото тегло, употребата на тютюневи изделия, алкохол и наркотици. Бяха формирани и усъвършенствани социални качества на младежите като умения за работа в екип, толерантност, солидарност, морално-волеви качества, лидерски умения, спазване на принципите на „Феър плей”. Участниците имаха възможност свободно да изразяват своите актуални емоции и желания – конкретно потиснатите чувства на страх, агресия, вина и тревога. Беше направен и сполучлив опит за възстановяване на психологическите „щети” чрез провокация на спортните заложби, даване воля на емоционалните потребности в изграждането на партньорства и създаване на приятелства с връстници, които да спомагат разрешаването на ранните или актуални емоционални трудности.

В изпълнението на проекта бяха използвани креативни и иновативни тренировъчни и състезателни подходи, чрез които бе стимулирано изграждането на умения при децата и младежите в подкрепа на по-адаптивни форми на поведение и себереализация, като усвояване на нови модели в структуриране на поведението. По мнение на екипа, беше направена успешна превенция на антисоциалните и противообществени прояви чрез изграждане на общностен дух.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>