Проект на „ФК Танг Ра“ ще финансира селекционните турнири на „Отбор на надеждата“

Проект към СО 2019

Проект на сдружение „Футболен клуб Танг Ра“, финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община, ще подпомогне провеждането на селекционните турнири на „Отбор на надеждата“ за избор на национални състезатели за Homeless World Cup 2019 в Кардиф, Уелс.

Осигурените средства са в размер на 3553 лв. и с тях ще бъдат закупени топки, екипировка и храна за младежите в неравностойно положение, които ще вземат участие в инициативата. Селекционните турнира са насрочени от 11:00 часа на 6 април, 14 април, 12 май, 25 май и 2 юни 2019 г. и ще се проведат в многофункционалната спортна зала в столичния квартал „Челопечене“ на район „Кремиковци“.

Името на проекта е „Стани национал по стрийт футбол“ и ще се реализира по програмен приоритет „Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение. Превенция на рисково поведение.“

В турнирите ще вземат участие минимум 60 младежи в неравностойно положение – настанени в институции, живеещи в незаконни постройки в ромски махали, бежанци или кандидати за бежански или хуманитарен статут на територията на Република България, както и младежи в риск, които са в рехабилитация от зависимости.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>