Продължава проектът „Социална интеграция и толерантност чрез футзал”

Сдружение „Футболен клуб Танг Ра” продължава със собствени средства проекта „Социална интеграция и възпитаване на толерантност чрез футзала”, който бе реализиран в периода от 10 октомври 2014 г. до 05 декември 2014 г. с финансиране по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община. Бенефициенти на проекта отново са представители на рискови групи на възраст от 8 до 29 години, които рядко напускат своята среда.

При реализирането на „Социална интеграция и възпитаване на толерантност чрез футзала” бяха включени деца и младежи от различни раси и етноси. В резултат бе повишена толерантността, както и емпатията към различията помежду им. След официалното приключване на проекта сдружение „Футболен клуб Танг Ра” реши да продължи дейностите, а с тях и постигането на още впечатляващи резултати от използването на футзала със социална цел.

Проекти към СО 2013 и 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>