Социална интеграция и толерантност чрез футзал

Сдружение „Футболен клуб Танг Ра” показа как футзала може да има социална цел. Именно такъв проект бе реализиран в периода от 10 октомври 2014 г. до 05 декември 2014 г. Бенефициенти бяха представители на рискови групи на възраст от 8 до 29 години, които рядко напускат своята среда. В проекта „Социална интеграция и възпитаване на толерантност чрез футзала” на Сдружение „Футболен клуб Танг Ра” бяха включени деца и младежи от различни раси и етноси, което спомогна да се увеличи толерантността и емпатията към различията помежду им. Проектът беше финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.

„Футболен клуб Танг Ра” беше създаден като естествено продължение на неформалния „Отбор на надеждата”, който всяка година представлява България на Световно първенство по футбол за бездомни хора, организирано от шотландската фондация Homeless World Cup.

Играчи във „Футболен клуб Танг Ра” са младежи в неравностойно положение, които в повечето случаи са настанени в социални институции. В състава попадат още младежи, търсещи закрила на територията на България, както и живеещи в незаконни постройки и много лоши социално-битови условия в ромски квартали. Въз основа на постигнато споразумение и подписан договор за партньорство с район „Кремиковци” на Столична община, „Футболен клуб Танг Ра” използва за тренировъчния си процес безплатно многофункционалната зала в столичния квартал „Челопечене”. В замяна „Футболен клуб Танг Ра” се ангажира да екипира и тренира безвъзмездно най-малко десет деца в риск от района еквивалентен брой часове. Децата от район „Кремиковци”, които тренират безплатно, обаче са повече от 20.

В края на 2013 година на пресконференция в сградата на Столична община официално бе обявено създаването на детско-юношеска школа по футзал към „Футболeн клуб Танг Ра”, която започна развитието си през 2014 г. Това е първата детско-юношеска школа по футзал в София.

Проекти към СО 2013 и 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>